Tartalom
A szerzőről és hogyan kezdődött a kutakodás – Mi a hiteles forrás? A történetiség? A hivatalos dokumentumok? A személyes emlékezet? Vagy talán egyik sem?
Jász hit
Jas vér - a szunnyadó tudásról - az ős jászok vezérlő elvei – Zaratusztra és Mani - az őstudás elpusztítása - MINDEN-tudat - teremtő ige…
Jász ősiség
JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS - „nomen est omen” - ős-jász népek - jász ősföld - jász ősi civilizáció -
magas jász kultúra - nomáddá-válás - kóborlás – „Bizalmas tanítás” - Jászok titka …
Jász zászló
A zászló - heraldikája és jelentéstartalma… „…hirdessed örökkön vérid az nem vesz el”
Pusztai nomád élet
Gondolatok az ős-jász életről - pusztáról - nomád életről - MINDEN-ember-természet kapcsolatáról…
Jas útja
(vers prózába szedve) Az ősbölcs Jas vándorlása - kutatás az ős-jász bajok forrása- és a hogyan tovább után…
Balarám
Ki volt Balarám? Jelleme, életvezetésének tanítása - küzdés, vagy béke? - tudás - hit - tapasztalás - tiszta érzékek - kik vagyunk? és mi végre? Ki/mi a lényeg…
Bizalmas tanítás
- Más néven: Jasopanisad - Az ős-jász-bölcs Jas találkozása a Legfelsőbb alászállásával Balarámmal (ie. 3.102 k.) aki átadta neki az Abszolút Igazságról szóló tudást…
Oskola a puszta rétben
(vers prózába szedve) Öreg tátos tanítása az ős-jász kisgyermekeknek mindenről és a MINDEN-ről…
Jász élettér
A jász élettér földrajzáról és vízrajzáról - az ős-jász műveltség alapja - a Turáni alföldtől a Kárpát-medencéig…
Egy s más a jászokról
A jász őshaza - korszakváltás - történet a túlbuzgó as (ős-jász) hercegről - kóborlásról - nyelvről - őstársadalomról…
Borzák-had
(vers prózába szedve) Családfa-történet -ameddig a családfakutató visszalát- némi történeti visszatekintéssel
Menni, vagy letelepedni
Honnan hova s hogyan - fehérló a Turáni ősiségben - évezredes Turáni életkép…
Jász-ság ürügyén
A keleti nagy civilizációk és a „Bizalmas tanítás” - hatásuk az ős-jászokra - ős-jász megértés - ős-jász belátás…
Jász mindennapok
Hol helyezkednek(tek) el a jászok a négy emberi osztályban? - az emberi osztályokról és a jelen kor jellegzetességeiről - az ősi hangsor és a teremtő ige…
Hideghónaljúak
Kik a hideghónaljúak a magyar történetben s miért? A jász jellemről - „…a jászok mindmáig egyedi genetikai jegyekkel bírnak.”…
OM Turáni jász gyűrű
Ősi jász számrendszer - jász színek - a gyűrű motívumkincse - ami a szimbólika mögött van
Párhuzamok
Korszakváltás, a jelen kor kezdete - tanítók és tanítványok – „ Tégy belátásod szerint!”...
Jász hadi virtus
(vers prózába szedve) Virtus = erény. Öreg tátos elmeséli, hogyan harcolnak a jászok „Tulajdonlást, elbirtoklást, természettűl elbitorlást? Nem ismerték soha jászok, ezt a három galádságot!”
Íjas lovas jászok
(vers prózába szedve) A jász ősök két örök barátja az íj és a ló. Az íj az „egyhegyűség” (fegyelem, figyelem, rendezett értelem), a ló az örök mozgás - a jász harcmodorról…
Vagyunk elébb
(vers prózába szedve) Mi a lényeg? „…Vagyunk elébb fényes lél-ek! Utóbb jövend mind egyébek!...”
Honnan hova tova
(vers prózába szedve) Az ős-jász városállam - barátság - önfeláldozás - széthullás - „…dicső éltük nem mostoha”
Jász-magyar
(vers prózába szedve) „…Mondta Tátos, jó öregje: - Jász a magyart ne keresse! Tartsa magát erőst távol, ne hogy megégjen a lángtól!...”
Jász
(szutra) - (vers) „…hideg fej – meleg szív…” „…pusztai vér mindig szabad…”
Tőhajtások
Őstő – nemesítés – továbbélés – asszimiláció… Megfigyelések a természetben és ami a megfigyelések mögött van…
Jászok titka
(vers prózába szedve) „- Miként szóljunk a világhoz? - fordult jó Jas Balarámhoz.” – „… Dédelgesd csak jász fi s leány, s megérted e világ sorát.”
Volt egy nép
(vers prózába szedve) „Volt egy nép a Mátra alján, Zagyva, Tarna, Ágó partján, sok századon élte éltit, nem városit, természetit. …”
AS = EGY
Az ős-jászokat As-nak nevezték. Miként a MINDEN (Isten) EGY, akként az As jelentése is EGY…
Jásztörténet
Vissza az alapokhoz – kinyilatkoztatás – ős jászok – a lényeg – teljes élet – „temetkezés” – megtelepedés – íjászok – lovasok – húsevés – nyelv és vándorlás
MINDEN
MINDEN = Isten. Amit Istenről tudni lehet és tudni kell… EGY az Isten, Aki „aki” -s nem ami!- és nem személytelen energia csupán, ami megszemélyesül(het)!…
Vándor
(novella) a világgá ment fiú meséje – „…a szeretetről prédikált, de hogy mi a szeretet azt nem tudta megértetni.” – „…Nem értették meg, hogy a lényeg a szívünkben lakozik, azt kell megszabadítani világi hóbortjainktól, ragaszkodásainktól.”
Gyöngy és gyémánt
(vers prózába szedve) Nagy kérdés, hogy kiknek adható át a tudás? Az Abszolút Tudás bárkinek, az annál kevesebbet óvni kell.
Jász ima
A Hun ima Kr.u.410-460 között keletkezett. („Ősi ima” címen meghallgatható a Jászmagyarok együttes „Jászok, Kunok” lemezén). Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással van írva. A lelet a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. Az ős jászok akkortájt eképpen imádkoztak.
Jasopanisad
(magyarul) a Bizalmas Tanítás. Teljes szöveg, értelmezést segítő kiegészítésekkel. Az ős jászok ’bibliája’.
Napi elgondolkodtató 1. - egész évre
A jász-ság.hu oldalon naponta változik a „Napi elgondolkodtató” bejegyzés. Ez az összeállítás egy évbe sorolta a kezdetektől 366 napon át a korábbi idézeteket a Bizalmas Tanítás kiegészítőjéből.
Jász ősökről...
A B.T. hozzáfűzéseiben. A Bizalmas Tanítás hozzáfűzéseiben több helyen vannak utalások az jász ősökkel kapcsolatos fölvetésekre. Ezek kerültek összegyűjtésre.
MINDEN-tudat
Mi a MINDEN-tudat? Mi a különbség Balarám, Krisna és Buddha között? A MINDEN „bemutatása” A MINDEN, a lél és a MINDEN-tudat körülírása a Bizalmas Tanítás kiegészítéseiben és azok továbbgondolása.
Napi elgondolkodtatók 2. - egész évre
A jász-ság.hu oldalon naponta változik a „Napi elgondolkodtató” bejegyzés. Ez az összeállítás egy évbe sorolta az első egész évi gondolatokat követő újabb 365 napon át megjelent idézeteket a Bizalmas Tanítás kiegészítőjéből.
"Jász"
Magyar Adorján: Az Ősműveltség - című művében. Az alapmű Szerkesztői előszavából: "...a kötetek közreadását a töméntelen helyes és érdekes adat, a magyar néprajzot gazdagító bemutatása teszi indokolttá..." - melyektől a jász ősiség iránt érdeklődők is gazdagodhatnak.
Napi elgondolkodtató 3. - egész évre
A jász-ság.hu oldalon naponta változik a „Napi elgondolkodtató” bejegyzés. Ez az összeállítás egy évbe sorolta 365 napon át a korábbi idézeteket a Bizalmas Tanítás kiegészítőjéből.
ős-jász vallás vagy (?) jász ős-vallás
Előadási anyag
Napi elgondolkodtatók 4. - egész évre
A jász-ság.hu oldalon naponta változik a „Napi elgondolkodtató” bejegyzés. Ez az összeállítás egy évbe sorolta az első egész évi gondolatokat követő újabb 365 napon át megjelent idézeteket a Bizalmas Tanítás kiegészítőjéből.
Jász ősiségről I. - kezdetek
Előadási anyag
Mi a jász ?
Előre kell bocsátani, hogy más világnézeti alapról ugyanaz mást mutat! Másik fontos-, figyelembe veendő szempont, hogy az írott történelem (nem csak szubjektív és érdek/szándék-függő, de) csak a fennmaradt írásosságig nyúlhat vissza, holott tudni lehet, hogy azt megelőzően is volt élet, volt nép, volt jász.
Jász Úr és Tündér
Felnőttmese értelemről és érzelemről
Jász ősökről
-kivonat- olvasóbarát összeállítás a Bizalmas Tanítás hozzáfűzéseiben található ős-jász vonatkozásokról.
Jász őshaza
Előadási anyag
ős Jász hangulat
Felnőttmesék Mire jut egymással értelem és érzelem? Haladni, vagy állni? De hogyan? Meddig követendő a hagyomány? Mi a tökéletes hangzás? Hogyan kell szelídíteni? Mi kell a gyógyításhoz? Hol a (túl)népesedés határa? Új honban az Úr is új? Meddig tart a most? Személyes, vagy személytelen? Ennyi volt csak s itt a vége?
OM Turáni Jász gyűrű szimbolikája
Előadási anyag
Jász út
Előadási anyag
Jász/alán amulett 1
Varga Géza írástörténész nyomán - Isten-ről
Jász/alán amulett 2
Varga Géza írástörténész nyomán - a lél-ről
Jász/alán amulett 3
Varga Géza írástörténész nyomán - az OM-ról
Jász/alán amulett 4
Varga Géza írástörténész nyomán - a Föld-ről
Asmata könyve
Nőkhöz szóló jász ősbölcselet
Napi elgondolkodtató 5. - egész évre
A jász-ság.hu oldalon naponta változik a „Napi elgondolkodtató” bejegyzés. Ez az összeállítás egy évbe sorolta a kezdetektől 366 napon át a korábbi idézeteket a Bizalmas Tanítás kiegészítőjéből.
ÉRTEKEZÉSEK
Lényeg-elv - Jász szellemi gyökerek - Mi a jász ? HARI ... és az Istenek harca - Cölibátus vs. ... - De miért ? - azisnemis - érintetlen(ség) eszmefuttatások.
Egy lél emlékiratai
A szerző -sajátos- önéletírása
Tűnt léptek nyomdokán
a Jász-ság.hu összesített online változata 2021 közepéig
Lényeg-elv
Nem valakinek-, vagy valaminek van lényege, hanem lényegnek van valakije-, vagy valamije
Tanítvány
avagy Jas megerősítése a Bizalmas Tanításban megkapott Abszolút Igazságban.
An
a jász lány - regény
Bevezetés
a jász ősbölcseletbe - útmutató segédlet
Rám és Bala
a jász ikrek - regény
Nárada tanítása
Jas mester, Nárada muni általi megerősítése a Bizalmas Tanításban (a Bágavata purána tömörítvénye)
Teremtésszutra
A MINDEN-tudat alapú teremtéselmélet "tömörítvénye"
Teremtésmítosz
A MINDEN-tudat alapú "Teremtésszutra" kifejtése
"Jászságért" Díjra pályázat
A 2023 évben is meghirdetett pályázatra benyújtott anyag
Szakmai bemutatkozó
A "Jászságért" Díjra benyújtott pályázat melléklete
Jász ŐsBölcselet Akadémia
A tervezett program
Jász ŐsBölcselet Akadémia
Program