jász - ság

„…van itt jász hír szépszerivel, mégis álmom ott veri el éje felit ahol nyitja kapuzatát a krónika…”
Részlet a „Borzák-had” - című írásból
__________________________________________________________

Ha egy nép visszakapja dicső múltját, senki nem veheti el tőle a szabadságot.

Alig van az emberi történetben embercsoport, melynek világ- és eszményképe személyes Isteni kinyilatkozáson alapulna. A jász ősök -a Turáni jászok- birtokosai voltak a Legfelsőbb személyes alászállása általi tanításnak s híven követték is azt századokig, míg a rendelt szellemi és erkölcsi hanyatlás be nem födte. Az alábbi szövegek e tanítást és az azon alapuló tudást kívánják bemutatni -időnként betekintve a Turáni jászok életébe- s megkísérlik mindezt a ma embere számára érthetővé, élhetővé tenni. ('jász-ság' nem földrajzi tájegységet jelent, hanem jász jelleget, amit a szívében hord az ember.)

Bizalmas tanítás Az Isteni tudás -miként a Nap -
Keleten kél és Nyugaton lehanyatlik.

E L I N D U L T
A Jász ŐsBölcselet Akadémia
Jászberényben ingyenesen
Info és helyfoglalás a lap alján szereplő e-címen

A tervezett programot lásd a 'Tartalom' végén

Napi elgondolkodtató

„…A nagy Rend része a következmények arányossága annak kiváltóival.
A vissz(a)hatás törvénye nem működhet másként, mint igazságosan…”
(B.T.295.-höz)


Tűnt léptek nyomdokán                                               Szerző: Borzák Balarám Béla                                           borzakbb@gmail.com