jász - ság

„…van itt jász hír szépszerivel, mégis álmom ott veri el éje felit ahol nyitja kapuzatát a krónika…”
Részlet a „Borzák-had” - című írásból
__________________________________________________________

Ha egy nép visszakapja dicső múltját, senki nem veheti el tőle a szabadságot.

 

„…létünk értelme ... Lehetőség a tanulásra, tapasztalatszerzésre és eljutási esély, a MINDEN felé törekvő önátadásnak, mely önátadás leglényegibb eleme hamis ön(én)azonosságtudatunk el-engedése, feladása.…”
(B.T.321.-hez)

Bizalmas tanítás Az Isteni tudás -miként a Nap -
Keleten kél és Nyugaton lehanyatlik.

A 2022-es népszámláláskor 233-an vallottuk magunkat jásznak ( ! ? )

Napi elgondolkodtató

„…A MINDEN-tudat előtt is volt élet, volt vallásosság, voltak teljesen „kifejlett” civilizált közösségek, jellemzően leginkább városállamok...” (B.T.325.-höz)


Tűnt léptek nyomdokán                                               Szerző: Borzák Balarám Béla                                           borzakbb@gmail.com